Gelişim Üniversitesi Gelişim Meslek Yüksekokulu

Tarayıcınızın Javascript ayarları kapatılmış veya tarayıcınızda Adobe Flash Player eklentisi yüklü değil. En son sürüm Flash Player eklentisini indirin.

Hakkımızda Ayrıcalıklarımız Hedeflerimiz
-A A+

İŞ HUKUKU SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI


- Yeni İş Kanununun Özellikleri, İş İlişkisinin Kurulması
- Yeni İş Kanununun temel özellikleri, dayandığı ilkeler
1. Tanımlar
- İşçi, işveren, işveren vekili kavramları
- Alt işveren kavramı ve alt işverenliğe ilişkin uygulama sorunları
- Geçici iş ilişkisi
- Geçici iş ilişkisinin hukuki niteliği ve uygulaması
- Geçici iş ilişkisinin alt işveren ve iş aracılığıyla ilişkisi
- İş sözleşmesinin temel özellikleri, sözleşmeden doğan karşılıklı hak ve borçlar
- Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi, belirli süreli sözleşmesi ayrımının sınırları
- Tam ve kısmi süreli iş sözleşmeleri
- Çağrı üzerine çalışma
- Sözleşme yapma zorunluluğu halleri, özellikle özürlü ve eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü
2. Ücret ve Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi
- Ücret
- İşverenin ücretle ilgili temel yükümlülükleri
- Ücretle ilgili yeni yasal düzenlemeler, işverenin ödeme aczine düşmesi ve ücretin gününde ödenmemesi
- Çalışma süresinin düzenlenmesi
- Çalışma süresinden sayılan haller, özellikle İş Kanunu m. 66/c nin önemi
- Denkleştirme esası, postalar halinde çalışma ve gece çalışması
- Fazla çalışma ve fazla çalışmaya ilişkin yeni düzenlemeler
- Telafi çalışması
- Kısa çalışma ve ücretsiz izin
- Ücretli tatiller ve yıllık ücretli izin
- İş sözleşmesinde esaslı değişiklik ve İK. m. 22 ye göre esaslı değişiklik usulü
1. İş Sözleşmesinin Feshi
- İş Sözleşmesinin Feshine İlişkin Genel Esaslar ve Fesih Türleri
- Süreli fesih bildirimi ve genel sonuçları
- İş güvencesi: İşverenin süreli fesih bildiriminin geçerli nedene dayanması zorunluluğu
- Sözleşmenin feshinde usul
- Fesih bildirimine itiraz ve usulü
- Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları
- Geçerli fesih nedenleri
- İşletme gerekleri
- İşçinin yeterliliği
- İşçinin davranışları
- Fesihte eşit davranma ilkesi (İK. m. 5) ve uygulaması
- Haklı nedenle fesih
- Geçerli nedenle feshin haklı nedenle fesihle ilişkisi

2. İş Sağlığı ve Güvenliği
- İş Kanununa göre işyerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda örgütlenmesi
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
- İşyeri hekimleri ve İşyeri Sağlık Birimi
- İş Güvenliğinden Sorumlu Mühendis ve Teknik Elemanlar
- İşverenin Yükümlülükleri
- İşverenin önlem alma yükümlülüğü
- İşverenin eğitim ve denetleme yükümlülüğü
- İşverenin diğer yükümlülükleri
- İş Güvenliği önlemlerinin alınmaması halinde işçilerin hakları
- İş Görmekten Kaçınma Hakkı
- Haklı Nedenle Fesih Hakkı
- İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerine Aykırılığın Yaptırımları
- İdari yaptırımlar
- Hukuki yaptırımlar
- Cezai yaptırımlar

Bu program için başlangıç tarihi henuz belirlenmemiş.

Bu programdan haberdar olmak için aşağıdaki formu doldurunuz

Bizi Bu Numaradan Arayabilirsiniz!