Gelişim Üniversitesi Gelişim Meslek Yüksekokulu

Tarayıcınızın Javascript ayarları kapatılmış veya tarayıcınızda Adobe Flash Player eklentisi yüklü değil. En son sürüm Flash Player eklentisini indirin.

Hakkımızda Ayrıcalıklarımız Hedeflerimiz
-A A+

GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI EĞİTİM PROGRAMI


- Dış ticarette uluslararası kuruluşlar, anlaşmalar ve AB mevzuatı  
 - Dış ticarette ulusal kuruluşlar  
 - Gümrük mevzuatı ve uygulamaları  
 - Dış ticaretle ilgili gümrük mevzuatındaki temel  ve genel hükümler  
 - Gümrük tarifesi, eşyanın menşei ve kıymeti  
 - Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması  
 - Gümrükçe onaylanmış  işlem ve kullanım, kısıtlamalar, misilleme ,sahte menşeli eşyalar
 - Eşyanın gümrük bölgesine getirilmesi ve gözetimi  
 - Özet beyan ve eşyanın boşaltılması  
 - Geçici depolama  
 - Eşyaların gümrük rejimlerine tabi tutulması  
 - Beyanların tarafları bağlayıcılığı  
 - Yazılı beyanlar  
 - Diğer beyanlar  
 - Gümrük idarelerince tahsil edilen vergilerin matrahlarının  tespiti ve vergilerin  
   hesaplanışı  
 - Gümrük rejimleri  
 - Antrepo, transit, ihracat, ithalat (serbest dolaşıma giriş), geçici ithalat, dahilde  
   işleme, hariçte işleme, gümrük kontrolü altında işleme  ve gümrük işlemleri  
 - Diğer işlemler  
 - Geçici çıkış ve geri gelen eşya  
 - Posta ve hızlı kargo gümrük işlemleri  
 - Gümrüklerde iş takibi ve çalışma zamanları  
 - Mahrece iade işlemleri  
 - A.T.A  Karnesi işlemleri  
 - Transit ticaret işlemleri  
 - Bedelsiz ithalat,  bedelsiz ihracat  
 - Cezalar  
 - Usulsüzlüklere ilişkin cezalar  
 - Vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak cezalar  
 - İtirazlar  
 - Gümrük idarelerince yapılan vergi tahakkukları, cezalar ve diğer uygulamalara  
   karşı itiraz  yolları  
 - Yolcu işlemleri  
 - Yurtdışına çıkış ve  tekrar giriş yapan gerçek kişilerin hak ve  
   yükümlülükleri, muafiyet kapsamında vergisiz getirebileceği-götürebileceği eşyaları

Bu program için başlangıç tarihi henuz belirlenmemiş.

Bu programdan haberdar olmak için aşağıdaki formu doldurunuz

Bizi Bu Numaradan Arayabilirsiniz!